Reglement

Bestuur
Na te streven bestuurssamenstelling (op basis van de statuten ten minste drie personen): een verzekeraar, een assurantiemakelaar en een taxateur/schade-expert. De verdeling per 1 september 2023:

  • Saskia van Veen (voorzitter, makelaar)
  • Lennard Esveld (penningmeester, advocaat)
  • Martijn Vliem (algemeen bestuurslid, verzekeraar)
  • Joost Slagboom (algemeen bestuurslid, schade-expert)
  • Michelle van der Valk (algemeen bestuurslid, verzekeraar)

Leden
Aanvullend op de statuten is bepaald dat in algemene zin er een absolute leeftijdsgrens is van 40 jaar, inschrijven kan tot en met de leeftijd van 35 jaar.

Financiële bijdrage
De jaarlijkse bijdrage bedraagt EUR 225,00 zoals bepaald in de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2022.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten worden in principe gehouden op elke derde donderdag van de maand. In de maanden juli, augustus en december vinden er geen bijeenkomsten plaats.

Aansprakelijkheid
Leden van de vereniging nemen voor eigen risico deel aan de activiteiten en als zodanig vrijwaren zij het bestuur en/of andere leden voor eventuele schade (in de ruimste zin van het woord).

Vergoedingen
De bestuursleden, noch haar leden, zullen een structurele vergoeding ontvangen voor haar activiteiten ten behoeve van de vereniging, anders dan een incidentele tegoedbon en/of een etentje.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit de leden:

  • Reinout Vis (Chubb)
  • Dennis Polak (Zurich)
    Zoals bepaald in de algemene ledenvergadering van 20 oktober 2022.

Versie 7 augustus 2023