Reglement

Bestuur
Na te streven bestuurssamenstelling (op basis van de statuten ten minste drie personen): een verzekeraar, een assurantiemakelaar en een taxateur/schade-expert.
De verdeling per 1 september 2014:
– Elsbeth Uleman (voorzitter, verzekeraar)
– Rudolf van der Werff  (vicevoorzitter, schade-expert)
– Reinout Vis (penningmeester, verzekeraar)
– Dennis Polak (secretaris, makelaar)
– Wilbert Gelderblom (algemeen bestuurslid, schade-expert)

Leden
Aanvullend op de statuten is bepaald dat in algemene zin er een absolute leeftijdsgrens is van 50 jaar, inschrijven kan tot de leeftijd van 40 jaar.

Financiële bijdrage
De jaarlijkse bijdrage bedraagt EUR 180,00 zoals bepaald in de algemene ledenvergadering van februari 2012.

Bijeenkomsten
Bijeenkomsten worden in principe gehouden op elke derde donderdag van de maand. In de maanden juli, augustus en december vinden er geen bijeenkomsten plaats.

Aansprakelijkheid
Leden van de vereniging nemen voor eigen risico deel aan de activiteiten en als zodanig vrijwaren zij het bestuur en/of andere leden voor eventuele schade (in de ruimste zin van het woord).

Vergoedingen
De bestuursleden, noch haar leden, zullen een structurele vergoeding ontvangen voor haar activiteiten ten behoeve van de vereniging, anders dan een incidentele tegoedbon en/of een etentje.

Kascommissie
De kascommissie bestaat uit de leden:
– Rohini de Waard-Sahtoe (verzekeraar)
– Erna Denneboom (makelaar)
Zoals bepaald in de algemene ledenvergadering van 21 november 2013.

Versie 22 februari 2015