Over Cobra

Bestuur Cobra1998

Cobra stond aanvankelijk voor Co-assurantie Brand Amsterdam. Vanaf 1998 werden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor jonge professionals die allen werkzaam waren op of gelieerd aan de Amsterdamse Assurantiebeurs.

Officiële vereniging

Toen het ledenaantal opliep tot 80 personen werd in 2005 een officiële vereniging opgericht onder de naam Cobra1998. Inmiddels hoef je niet meer verbonden te zijn aan de Amsterdamse Assurantiebeurs, maar is iedereen die werkzaam is in de co-assurantiemarkt brand welkom. Sindsdien staat de naam Cobra voor Co-assurantie Brand.

Bijeenkomsten

Wij willen graag dat jonge vakgenoten elkaar op informele wijze goed leren kennen. Dat proberen wij te bewerkstelligen door bijeenkomsten te organiseren. Ons verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. In december en de laatste twee maanden van het verenigingsjaar worden geen bijeenkomsten georganiseerd. Er vinden dus negen bijeenkomsten plaats. Zeven daarvan hebben een educatief karakter, zoals lezingen en bedrijfsbezoeken. Deze bijeenkomsten vinden in de regel plaats op de derde donderdag van de maand, van 16.30 uur tot 20.00 uur. Voor en na het officiële gedeelte wordt er tijd ingeruimd om informeel bij te praten en wat te eten.

Ledenopbouw

Sinds de start in 1998 is het ledental gestaag gegroeid. Inmiddels kent Cobra circa 110 leden met een voor de branche uitzonderlijk hoog aantal vrouwen, namelijk 40%. Het doel van Cobra is branchegenoten te leren kennen en van elkaar te leren. Omdat de gemiddelde leeftijd van de leden tussen de 30 en 35 ligt en iedereen zich ongeveer in hetzelfde stadium van zijn carrière bevindt, is het heel gemakkelijk contacten te leggen.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een nadere kennismaking.